Oba Yemen Kahvesi
15

Oba Yemen Kahvesi

Oba mahallesinde bulunan Yemen Kahvesi için güç artışı işlemine başlanmıştır.